Satset «alt» og vant – Akademiet fikk ja til nytt masterprogram

 

Publisert: 20.11.2017 15:15 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

Intenst arbeid gjennom flere år har gitt full uttelling for Akademiet. Deres nye master i performance har fått NOKUTs velsignelse.

VELFORTJENT KAKEBIT: Kunstnerisk leder for skuespillerutdanningen professor Karmenlara Ely og tidligere leder, professor Camilla Eeg-Tverbakk  er “hjernene” bak masteren i performance som nå er godkjent av NOKUT. (Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Feiring_NTA

– Dette er så bra jobba, utbrøt en begeistret Anne Berit Løland (administrativ leder ved Akademi for scenekunst red.anm.) da det denne uken ble kjent at de har fått godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på søknaden om et eget masterprogram i performance.

Den rykende ferske masterakkrediteringen er Akademiets andre på fire år. I oktober 2013 fikk de grønt lys for søknaden om oppstart av det som da var det eneste masterprogrammet i scenografi i Skandinavia.

– En masterutdanning vil styrke fagmiljøet, åpne for nye samarbeid med eksterne institusjoner, for eksempel gjennom samarbeid om mastergradsproduksjon, noe som vil styrke og utvikle Akademiet ytterligere, sa Løland den gangen.

En master innenfor performance bidrar nå til å ytterligere styrke Akademiets posisjon – nasjonalt og internasjonalt.

Fra samarbeidsplaner til sololøp

IMG_2751

Etter å ha ventet spent i over et halvt år kom endelig gladmeldingen fra NOKUT. Nyheten utløste en strøm med gratulasjoner fra både studenter og ansatte, men også fra verden utenfor undervisningslokalene på studiested Fredrikstad.

– Det er mange som har bidratt til dette. Det som gjør dette mulig for oss er at vi har en stab med veldig høy kompetanse, sier Løland.

Ifølge henne er tilsvarer den samlede arbeidsinnsatsen med masterprosjektet et helt årsverk. Og selv om ansatte ved Høgskolen i Østfold har bidratt er det to solide fagpersoner ved Akademiet som regnes som pådriverne og nå «grunnleggerne» av performance-programmet. Disse er nåværende kunstnerisk leder for skuespillerutdanningen professor Karmenlara Ely og tidligere leder professor Camilla Eeg-Tverbakk.

– Vi har kjempet hardt for dette. Men det beviser at dersom det er noe du virkelig ønsker å skape en plass for noe så er det mulig å få til, konstaterer Ely.

Planen om et eget masterprogram i performance strekker seg helt tilbake til 2008 og var da i utgangspunktet tuftet på ideen om et samarbeidsprosjekt med andre utdanningsinstitusjoner. Et samarbeid viste seg imidlertid å være så komplisert og tidkrevende at de sentrale drivkreftene ved Akademi for scenekunst til slutt valgte å skru opp tempoet i prosessen og kjøre et sololøp. Med godkjenningen i boks angrer de ikke på det valget.

– Det føles veldig bra nå som vi er i mål at det er vi alene som står for dette programmet og at det er vi selv kan ta avgjørelsene videre, sier Eeg-Tverbakk.

Vil utfordre kunstneren

Masterprogrammet fokuserer på en bred forståelsen av hva performance er. Totalt seks studenter skal tas opp i det første kullet. Studieprogrammet blir et fulltidsstudium som går over to år og gir 120 studiepoeng. All undervisning vil foregå på engelsk. Høgskolestyret vil i sitt møte i slutten av november ta stilling til når det blir oppstart for det nye masterprogrammet.

Akademiet tilbyr i dag et bachelorprogram i skuespill, men masterprogrammet som nå er på trappene er ikke utelukkende rettet mot skuespillere.

– De som søker kan komme fra en hvilken som helst kunstnerisk sjanger. Det kan være for eksempel både regissører, billedkunstnere, koreografer eller fotografer, forklarer Eeg-Tverbakk.

Felles for alle er at de gjennom masterprogrammet må ønske å undersøke egen kunstnerisk praksis og hvilken funksjon denne praksisen kan ha i samtiden og i møtet med et publikum. Sentrale begreper er dramaturgi, komposisjon og materialitet.

– Søkere må kunne argumentere for hvordan de ser sin egen kunstform som performance og forstå sitt eget kunstnerskap i et liveaspekt, sier Eeg-Tverbakk.

Det etiske aspektet vil også stå sentralt og målet er å øke bevisstheten knyttet til eget kunstnerisk virke både i forhold til bruk av rom og sted, materialbruk og selve møtet med publikum.

Søkere til dette programmet skal søke med et spørsmål knyttet til sin egen praksis. Disse vil danne utgangspunktet for masterprosjektet som skal videreutvikles over to år og som til slutt skal resultere i en performance.
Har du spørsmål knyttet til masterprogrammet så kontakt oss gjerne på scenekunst@hiof.no eller studier-fred@hiof.no

 

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s