Invitasjon «Vår grusomme kulturarv» Håøya torsdag 14. september. 

Screen Shot 2017-09-11 at 21.41.59

Vi ønsker å invitere til presentasjon av prosjektet «Vår grusomme kulturarv», en scenografisk dekonstruksjon av nasjonale mytologier, torsdag 14. september klokken 11.00 på Håøya i Oslofjorden. Tidspunktet for avreise med båt fra Drøbak vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold under ledelse av professor Serge von Arx og B. Kjartan Fønstelien har de siste tre årene arrangert en to ukers workshop for egne og studenter fra andre undervisningsinstitusjoner. Vi har tatt for oss tre sentrale historier knyttet til øya. Senkningen av krysseren Blücher i april 1940, Håøen Sprængstoffabrikk som baserte produksjonen på kvinnelige sexarbeidere på tvangsarbeid i perioden 1915 til 1918 og henrettelsen av seks norske motstandsmenn på øya i november 1941. Alle historier om mennesker som av forskjellige årsaker ikke er blitt en del av den «store» historien om Norge, mennesker som er ekskludert fra våre «nasjonale mytologier».

Den 14. September er nest siste dagen av årets workshop og resultatene av vil bli presentert. I tillegg vil vi presentere tidligere års arbeid og Høgskolens ambisjoner med prosjektet.

Det vil bli servert lunsj under presentasjonen som vil vare til ca. klokken 15.00.

 

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s